Đàm Vĩnh Hưng nói gì về Mỹ Tâm hẹn hò Mai Tài Phến- Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng Đàn ông khóc bằng tim