ĂN XÚC XÍCH KHỔNG LỒ,XÚC XÍCH PHÔ MAI, CỦ CẢI ĐỎ,MĂNG TÂY