11/10/2019 :Chính quyền Hong Kong nói ,chỉ muốn ngăn bạo lực ,chứ không ngăn biểu tình.