10 người đẹp nhất Trung Quốc hiện nay

[Danh sách]:
1.Triệu Lệ Dĩnh
2.Dương Mịch
3.Đường Yên
4.Lưu Thi Thi
5.Lưu Diệc Phi
6.Phạm Băng Băng
7.Angela baby
8.Địch Lệ Nhiệt Ba
9.Lưu Đào
10.Lâm Tâm Như