Vương triều Ayutthaya của THÁI LAN khiêu chiến chúa NGUYỄN và cái kết trong lịch sử Việt Nam

Vương triều Ayutthaya của THÁI LAN khiêu chiến chúa NGUYỄN và cái kết trong lịch sử Việt Nam
Nội dung: Lịch sử chiến tranh Việt Nam và Xiêm La (Thái Lan ngày nay) được bắt đầu từ thế kỷ 18, khi người Việt tiến vào khu vực đồng bằng sông Cửu Long và gây ảnh hưởng lên Chân Lạp. Chính quyền chúa Nguyễn của Đàng Trong (Việt Nam) đã chạm phải sự kháng cự của vương triều Ayutthaya (Xiêm) cùng tranh chấp ảnh hưởng ở Chân Lạp.
Nguồn tham khảo:
Việt Nam sử lược
Gia Định thành thông chí
Ký sự của Alexander Hamilton
Việt sử tân biên
Nghiên cứu Hà Tiên
Lịch sử Campuchia
Biên tập nội dung & MC: Quang Huy
Dựng video: Hà Trung Tú