TIN TỔNG HỢP 10/10/2019: Bà Thái Anh Văn tuyên bố không chấp nhận một quốc gia hai thể chế