TIN HOA KỲ VÀ VN 10/10/2019: CSVN bất lực trong việc chận Lào xây dựng đập thủy điện