Thăm Quốc Gia Hạnh Phúc Nhất Thế Giới (Bhutan Part 1) – Quang Vinh Passport

Quang Vinh Passport – Bhutan (Part 1) giới thiệu sơ qua về thủ đô Thimphu – Bhutan Lịch trình: 1. Cầu sắt Tachogang Lhakhang 2. Bưu điện trung tâm – General Post Office 3. Xưởng làm giấy – Jungshi Handmade Paper Factory 4. Xưởng dệt may – Gagyel Lhundrup Weaving Centre 5. Pháo đài – Thimphu Dzong

Sep 20, 2018