Rio Carnival 2019 [HD] – Floats & Dancers | Brazilian Carnival | The Samba Schools Parade/Rio Carnival 2019 [HD] – Phao & Vũ công | Lễ hội Brazil | Cuộc diễu hành của trường Samba

Điểm nổi bật của lễ hội Rio de Janeiro.
Cuộc thi diễn ra vào ngày 3 và 4 tháng 3 năm 2019. Nhóm đặc biệt của cuộc diễu hành trường học Samba luôn diễn ra vào Chủ nhật và thứ Hai trước ngày thứ ba của lễ hội (ngày lễ di động diễn ra 47 ngày trước lễ Phục sinh, và năm nay là vào tháng 3 5). Vào cả hai đêm, cuộc diễu hành bắt đầu lúc 9 giờ và kết thúc lúc mặt trời mọc.

Rio de Janeiro Carnival highlights.
The competition took place on March 3 and 4, 2019. The Special Group of the Samba Schools Parade always happen on Sunday and Monday which is before Tuesday of carnival (mobile holiday that occurs 47 days before Easter, and which this year it is on March 5). On both nights, the parade starts at 9 o’clock and ends at sunrise.

Mar 7, 2019