Mưu sinh về đêm của người nghèo Sài Gòn

Người nghèo ít vốn liếng kiếm sống như thế nào về đêm quanh bờ kênh Nhiêu Lộc và chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình.