HOUSTON NHẬT KÝ P1 9/10/2019: TQ che dấu cuộc chiến ngầm để soái ngôi vị của Hoa kỳ