An Giang Xả Lũ Đập Trà Sư Hàng Ngàn người kéo đến xem/Flood discharge

Mến chào mọi người nhé Hôm chúng ta cùng xem toàn cảnh Đập Trà Sư,tỉnh An Giang Xả Lũ nhé. Đập Trà Sư mỗi năm chỉ xả lũ 1 lần duy nhất Trong năm. để rửa phèn. cho vùng đồng bằng sông cửu long có thêm phù sa. Trong qua trình quay phim có gì sai xót thông cảm cho minh nhé Kim Loi KLY xin cảm ơn. Oct 3, 2019