Top 50 Events | #6 | ONE: SPIRIT OF A WARRIOR | 2018

Trong sự kiện dẫn đầu tới sự kiện thứ 100 của bom tấn ONE Championship, lần thứ 100, ONE: CENTURY, chúng tôi đã kỷ niệm 50 chương trình hàng đầu trong lịch sử của công ty. Hôm nay, chúng tôi sống lại MỘT: SPIRIT OF A WARRIOR, trong đó có Aung La N Sang so với Ken Hasegawa trong sự kiện chính, cùng với một vài trận đấu hành động khác từ một đêm hoành tráng ở Yangon. Được thổi phồng cho sự kiện lớn nhất trong lịch sử MỘT vào ngày 13 tháng 10!

In the lead-up to ONE Championship’s blockbuster 100th event, ONE: CENTURY, we’re celebrating the top 50 shows in the company’s history. Today, we relive ONE: SPIRIT OF A WARRIOR, which featured Aung La N Sang vs. Ken Hasegawa in the main event, along with a couple other action-packed bouts from an epic night in Yangon. Get hyped for the biggest event in ONE history on 13 October!

Oct 7, 2019