LK Organ Cha Cha Cha Thái Bass Bốc Lửa, Nhạc Cha Cha Cha Không Lời