Nghệ sĩ Thoại Mỹ và Nghệ sĩ Ngân Tuấn hát cúng tổ ca khúc Trai tài gái sắc

Published on Sep 12, 2019