Đây là những kẻ THỐNG TRỊ TÀN BẠO và ĐỘC ÁC NHẤT LỊCH SỬ nhân loại – Bí Ẩn Lịch Sử Thế Giới

Đây là những kẻ THỐNG TRỊ TÀN BẠO và ĐỘC ÁC NHẤT LỊCH SỬ nhân loại – Bí Ẩn Lịch Sử Thế Giới Nội dung: Mở đầu cho danh sách này là Hoàng đế La Mã Caligula được biết đến là một vị vua điên cuồng, độc ác và trụy lạc khủng khiếp. Caligula tên thật là Gaius Caesar Julius Augustus Germanicus, sinh vào năm 12 sau Công nguyên trong một gia đình với cha là một người hùng trên mặt trận miền Bắc vương quốc, mẹ là cháu của hoàng đế Augustus.