VỠ ĐẬP TAM HIỆP – KHÔNG CÒN LÀ CHUYỆN VIỂN VÔNG: CHUYÊN GIA LẦN ĐẦU PHƠI BÀY SỰ THẬT кнỦиɢ кнιẾρ

Ngày 12/9, bài viết của ông Vương Duy Lạc đã được đăng tải trên RFI tiếng Trung, giới thiệu các nội dung chính của nghiên cứu về sự an toàn của đập Tam Hiệp trong tương lai gần. Sau khi cẩn thận điều tra, ông Vương phát hiện “các vấn đề an toàn và kỹ thuật nghiêm trọng của đập Tam Hiệp vượt xa ước tính ban đầu của tác giả”. Bài viết bắt đầu với một danh sách các vấn đề an toàn và kỹ thuật nghiêm trọng tồn tại ở đập Tam Hiệp, cùng 10 nguyên nhân hàng đầu của các rủi ro này.