Thị trưởng thành phố Westminster Trí Tạ đối mặt với việc bị bãi nhiệm