MƯỜNG LAY là khu nhà ở dân tộc thiểu số quy hoạch ĐẸP NHẤT VIỆT NAM

Dù đã đặt chân đến nhiều nơi tại Việt Nam nhưng thực sự thị xã Mường Lay chính là nơi ấn tượng nhất với Nếm TV. Những ngôi nhà sàn của người thái trải đều tăm tắp tạo lên một bối cảnh chuyên nghiệp từng mét vuông. Đã bảo giờ bàn thấy một thị xã phát triển những 90% là nhà sàn chưa. Hãy đến và cảm nhận thị xã Mường Lay tại Điện Biên nhé.