Ls Trịnh Quốc Thiên: Nói TQ áp lực EXXON rút là bịa đặt. Nếu có rút là vì lý do này…