Đường Trần Quốc Toản và Chợ Cá Lớn Nhất Quận 10 Sài Gòn (Nay là Đường 3 Tháng 2)