‘Dân Việt tại Campuchia vẫn bị phân biệt’ – BBC News Tiếng Việt

Dân số Campuchia năm 2019 là khoảng 16,5 triệu người, trong đó có hàng vạn người gốc Việt chưa được công nhận quốc tịch. Từ cuộc chiến 1979 đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. BBC News Tiếng Việt