CAMPUCHIA тяẢ ɢιÁ QUÁ ĐẮT KHI RƯỚC TQ VÀO ĐẦU TƯ – NGƯỜI DÂN TRỞ NÊN XA LẠ TRÊN CHÍNH QUÊ HƯƠNG MÌNH

Campuchia có lẽ là nơi mà ảnh hưởng của sức mạnh đồng tiền từ Bắc Kinh thể hiện rõ nhất. Và những câu chuyện từ đây cũng là bài học về mặt trái của đầu tư Trung Quốc cho cả thế giới. Kimkong Heng là nhà nghiên cứu thuộc Viện hợp tác và hòa bình Campuchia (Cambodian Institute for Cooperation and Peace) chuyên các vấn đề về chính sách đối ngoại và giáo dục. Kimkong Heng có bằng tiến sĩ tại Đại học Queensland (Australia). Đây là quan điểm của ông và cộng sự Sovida Po về những hệ luỵ của đầu tư Trung Quốc vào Campuchia. “Người Trung Quốc đã lấy mất thành phố của tôi. Và giờ đây mọi thứ đều đắt đỏ”, Sono, một người lái xe tuktuk ở thành phố Sihanoukville (Cambodia), than phiền vào năm 2018. Ông phải trả 150 USD tiền thuê nhà mỗi tháng, so với chỉ 50 USD trước đó. CAMPUCHIA тяẢ ɢιÁ QUÁ ĐẮT KHI RƯỚC TQ VÀO ĐẦU TƯ – NGƯỜI DÂN TRỞ NÊN XA LẠ TRÊN CHÍNH QUÊ HƯƠNG MÌNH