Giải Mã Việc GIA LONG Thu Phục TRẦN QUANG DIỆU – BÙI THỊ XUÂN, Vợ Chồng Hổ Tướng Nhà Tây Sơn

Giải Mã Việc GIA LONG Thu Phục TRẦN QUANG DIỆU – BÙI THỊ XUÂN, Vợ Chồng Hổ Tướng Nhà Tây Sơn Trong quân Tây Sơn, nổi bật nhất là đôi vợ chồng hào kiệt Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân. Họ đã nên duyên từ kỷ niệm lần đối mặt với hổ. Sau này cả hai vợ chồng lại góp công lớn cho triều đình Tây Sơn. Thế rồi họ kiên tâm trung thành với nhà Tây Sơn cho đến tận giây phút cuối cùng.