ĐẶNG THỊ HUỆ – Người đàn bà quyền lực dắt mũi chúa Trịnh Sâm khiến cơ đồ nhà Trịnh sụp đổ

ĐẶNG THỊ HUỆ – Người đàn bà quyền lực dắt mũi chúa Trịnh Sâm khiến cơ đồ nhà Trịnh sụp đổ Đặng Thị Huệ (Không rõ năm sinh năm mất) quê ở làng Trà Hương, huyện Phù Đổng, trấn Kinh Bắc, nay thuộc huyện Gia Lâm. Bà là con nhà thường dân nghèo khổ, có một người em trai là Đặng Lân. Thị Huệ làm nghề hái chè kiếm sống, nổi tiếng có sắc đẹp nhất vùng. Vốn là cô thôn nữ hái chè, nay một bước lên làm bà chúa, tục dân gian quen gọi là Bà Chúa Chè.