Phim hài Hồng Kông XỨNG ĐÔI Lưu Đức Hoa, Châu Nhuận Phát