Khu Cấm Sự Thật – Hoắc Kiến Hoa, Nhậm Đạt Hoa [phim lẻ]