World’s largest Catch of Net Fishing Bluefin Tuna, Thousand of Giant Tunas Caught by Fishing Boats /Cá ngừ vây cá lớn nhất thế giới, hàng ngàn cá ngừ khổng lồ bị bắt bởi tàu đánh cá