Những khoảnh khắc có thể chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất #12