Lamtv – Thử Cho 1 Tấn Muối Vào Trong Bể Bơi Khổng Lồ và Cái Kết _ Make the Dead Sea with 1 ton salt