Có gì trong Hột Vịt Lộn Nướng Muối Ớt 10k hiếm thấy ở Sài Gòn

Video Full: Có gì trong Hột Vịt Lộn Nướng Muối Ớt 10k hiếm thấy ở Sài Gòn. Thời gian bán từ 15h30 – 22h30. 🍄 Địa chỉ: 219C Lê Quang Sung, Quận 6, Sài Gòn 🍄 Giá: 10k (10,000 VNĐ)