Những Công Trình Vĩ Đại Và Tốn Kém Nhất TG

Với hơn hai phần ba diện tích Trái Đất được bao phủ bởi nước, không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều người muốn sinh sống trong những ngôi nhà được xây dựng dưới biển.