Livenguide, Không gian của tự do biểu đạt

Luật an ninh mạng bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/1/2019. Những người sử dụng facebook lo sợ những chia sẻ của mình trên mạng xã hội này sẽ bị kiểm duyệt và quyền riêng tư sẽ không còn được bảo mật. Bên cạnh đó, một trong xã hội mới có tên Livenguide xuất hiện để đáp ứng nhu cầu né tránh sự kiểm duyệt về những quan điểm được coi là nhạy cảm đối với nhà nước VN.