Trấn Thành nếu không làm MC thì sẽ là “Ông Mai Mối” khắp cả showbiz