Chưa đầy 2 phút, Viruss xuất sắc vượt qua 10 câu hỏi ẵm trọn 20 triệu