Công nghệ xây nhà vừa nhanh vừa tiết kiệm thế này sao VN mình không áp dụng nhỉ?