Video Hiếm Về Ngày Lễ MỪNG THỌ Vua KHẢI ĐỊNH Ở Tuổi 40 Năm 1924

Lễ mừng thọ 40 tuổi của vua Khải Định (hay còn gọi lễ tứ tuần đại khánh) được tổ chức vào khoảng tháng 9 tháng 10 năm 1924, sau chuyến công du sang Pháp dự hội chợ thuộc địa Marseille Vua Khải Định tổ chức lễ tứ tuần đại khánh rất lớn và tốn kém, bắt nhân dân khắp nơi trong nước phải gửi quà mừng. Sau lễ mừng thọ, ngân sách triều đình kiệt quệ thâm hụt nghiêm trọng, Vua Khải Định phải cho tăng thêm 30% thuế điền.