Thăm xứ biển Hà Tiên | tập 2 | Sức sống từ biển | THKG

Một trong những điều lí thú khi khám phá xứ biển Hà Tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về những đặc sản, sản vật của xứ này. Trước khi thực hiện kí sự này, chúng tôi đã nhiều lần được nghe nói về sự ưu ái của biển dành cho vùng đất Hà Tiên. Thế nhưng chỉ đến khi được đặt chân đến cảng cá Mương Đào nằm ven đầm Đông Hồ, tận mắt nhìn thấy một buổi sáng tập kết thủy hải sản, chúng tôi lại càng cảm nhận rõ hơn điều này, thầm biết ơn sự hào sảng của biển