So sánh sức mạnh quân sự giữa Mỹ và Nga. Ai mới thực sự là cường quốc số 1 | VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

So sánh sức mạnh quân sự giữa Mỹ và Nga bằng các biểu đồ trực quan. Bảng xếp hạng được thực hiện bởi Global Firepower từ năm 2006, dựa trên 55 yếu tố khác nhau để tạo ra điểm số và danh sách cuối cùng. Năm 2018 có 136 quốc gia được đưa vào bảng xếp hạng.