Sergei Shoigu: Bậc thầy của những tình huống khẩn cấp, Lý do Putin luôn xem ông là cánh tay đắc lực?