Nguồn Gốc Tên Gọi SÀI GÒN – Tên Sài Gòn Được Đặt NTN

Từ một miền đất hoang vu, Sài Gòn đã trở thành một thành phố năng động, hiện đại, đầy cởi mở với lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển. Cái tên Sài Gòn thân thương nhưng cũng gây nhiều tranh luận vì chưa có tiếng nói chung trong quan điểm lí giải hai chữ “Sài Gòn”. Không chỉ con dân đất Việt, ngay từ đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp cũng có tham vọng tìm hiểu nguồn gốc địa danh Sài Gòn. Vậy chúng ta có thể hiểu “tên gọi Sài Gòn” với nghĩa như nào? Dưới đây là 3 cách lí giải được xem như hợp lí và khoa học nhất!