Con Tàu Khổng Lồ Bị Bão Đánh Dạt Vào Bờ Sông Lam

Khám phá con tàu khổng lồ bị bão đánh dạt và mắc cạn bên bờ sông Lam. Con tàu này to khủng khiếp. Trước khi bị mắc cạn, con tàu này đã chở 3 nghìn tấn muối về cảng Cửa Lò, hiện vẫn còn 100 tấn muối chưa được bốc dỡ. Theo lời các thủy thủ thì phải chờ đến khi nước sông Lam dâng lên thì mới cho tàu kéo vào để kéo con tàu vận tải này ra sông. Có thể phải tính đến việc đào cả đất bên bờ sông để đưa tàu ra vì đáy con tàu đã mắc cạn, mũi tàu lao thẳng vào nền đất.