Video lật tẩy trò ảo thuật “lơ lửng trên không trung” – Hóa ra là ngồi rất thoải mái như vậy