Về Miệt Thứ Kiên Giang Xem Em Gái bắt Cua Biển

Về miệt thứ mới thấy được quang cảnh thanh bình của một vùng quê, cuộc sống của nông dân chủ yếu nuôi tôm, cua. phụ nữ thì xinh đẹp và rất giỏi giang, có thể bắt và trói cua rất đơn giản nhưng đối với mình rất khó khăn.