Lăng Khải Định – Công trình kiến trúc lăng tẩm độc đáo trên đất Huế | LTQGI

Lăng Vua Khải Định (Ứng lăng) xây dựng năm 1920, tọa lạc trên triền núi Châu Chữ. Ra đời trong sự giao thoa văn hóa Đông – Tây, Lăng Khải Định là một công trình kiến trúc độc đáo, kết hợp nhiều trường phái kiến trúc như Thiên chúa giáo, Phật giáo, Roman…. Sự kết hợp này tạo cho Ứng lăng nét kiến trúc tân cổ điển, đặc sắc, riêng biệt, mới lạ, sáng tạo và độc đáo.