Bí mật “vùng tử thần” dưới đáy đại dương: Nghìn năm không có sinh vật sống, NASA cố lờ đi!

[News TV] – 48 năm sau sứ mệnh bất thành của con tàu Apollo 13 (của NASA), hệ lụy “chết chóc” mà nó để lại kéo dài hàng nghìn năm!