Phim hiếm về xung đột biên giới Việt Nam – Campuchia năm 1978-VIDEO VC.