Phim kiếm hiệp 2016_ Anh Hùng Bản Sắc (Trịnh Y Kiện – Tạ Đình Phong – Thư Kỳ)