Hài Kịch _Mộng Ca Sĩ_ _ PBN 87 _ Hoài Linh, Chí Tài, Hữu Lộc, Calvin Hiệp