Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hành pháp mới giảm gánh nặng cho doanh nghiệp Mỹ

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hành pháp mới giảm gánh nặng cho doanh nghiệp Mỹ
Click image for larger version Name: 42.jpg Views:   0 Size: 24.9 KB ID: 1002683
Hôm qua 24/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiép tục ký thêm một sắc lệnh hành pháp mới. Đây là sắc lệnh nhằm cắt giảm các quy định liên bang. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng các quy định liên bang đang tạo gánh nặng cho các doanh nghiệp Mỹ.


Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 16/2.

Sắc lệnh hành pháp, mang tên Thực thi chương trình nghị sự cải cách quy định, yêu cầu mỗi cơ quan chính phủ trong vòng 60 ngày phải thành lập đội ngũ có nhiệm vụ đánh giá các quy định liên bang, từ đó đề xuất việc giữ lại, bãi bỏ hoặc thay thế các quy định này.
Chính quyền Tổng thống Trump cũng mong muốn các quan chức cân nhắc giảm bớt các quy định mà Nhà Trắng cho là không cần thiết và tốn kém.
Trong tuyên bố đưa ra sau khi ký văn kiện trên, Tổng thống Trump nhấn mạnh sắc lệnh hành pháp này là một trong nhiều biện pháp mà chính quyền sẽ triển khải để thu được những kết quả thực chất trong nỗ lực cải cách quy định liên bang.
Theo ông, những quy định nghiêm ngặt “đang giết chết việc làm” của người dân Mỹ và khiến các công ty rời khỏi thị trường này, và do đó việc bỏ bớt các quy định sẽ “mở ra cơ hội kinh tế.”
Trước đó, hồi cuối tháng 1 vừa qua, Tổng thống Trump cũng đã ký một sắc lệnh hành pháp về “các luật định kinh doanh” theo hướng tiếp cận kiểu “bớt hai, thêm một.”
Theo đó, sắc lệnh này yêu cầu các bộ, ngành của chính phủ muốn thêm một quy định mới thì phải chỉ ra hai quy định khác mà họ sẽ bỏ bớt.
Tuy nhiêm, một số lĩnh vực sẽ được ngoại trừ, không thuộc phạm vi “bớt hai, thêm một,” như những quy định liên quan tới quân sự và an ninh quốc gia.
Cho đến nay, vị chủ nhân mới của Nhà Trắng đã ký tổng cộng 13 sắc lệnh hành pháp, phần lớn trong số đó liên quan đến các quy đinh của chính phủ và thúc đẩy an ninh quốc gia

VietBF © sưu tập